96 Natalie Koch97 Nadja Kotitschke107 Avery Lukehart